Menu
Loading…

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
8. - 11. 11. 2017, Falkensteiner Resort Borik, Zadar

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
8. - 11. 11. 2017, Falkensteiner Resort Borik, Zadar

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
8. - 11. 11. 2017, Falkensteiner Resort Borik, Zadar

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
8. - 11. 11. 2017, Falkensteiner Resort Borik, Zadar

fotografije - Dino Stanin
A+ A A-

Tematska područja

Glavna tema 25. GKHP je „Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti“.

Glavna tematska područja su:
- Pozicija i uloga psihologa u sustavu zaštite ljudskih prava i društvene pravednosti (kompetencije, iskustva, prepreke, smjernice za poboljšanja...)
- Educiranje psihologa o ljudskim pravima i društvenoj pravednosti (iskustva, perspektive, inicijative...)
- Psihologija u promociji i zaštiti (specifičnih) građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i kolektivnih prava
- Psihologija distributivne, proceduralne, retributivne i restorativne pravde
- Uzroci, pojavnosti i posljedice kršenja ljudskih prava i načela pravednosti u različitim kontekstima (odgoj i obrazovanje, zapošljavanje, rad, zdravstvo, socijalna skrb, organizacije, zaštita okoliša, sport, mediji…)
- Konceptualni pristupi i metodološki izazovi u psihologijskim istraživanjima (ne)poštivanja ljudskih prava i društvene pravednosti
 
Podteme uključuju (ali se ne reduciraju na) sljedeće:
- Ljudska prava, društvena pravednost i javne politike
- Uključenost psihologa u sustav promocije i zaštite (specifičnih) ljudskih prava i društvene pravednosti
- Važnost multidisciplinarnosti u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
- Ljudska prava i pravednost kao normativni okviri stručnog osposobljavanja i djelovanja psihologa
- Kompetencije za poučavanje o ljudskim pravima i društvenoj pravednosti
- Implementacija temeljnih načela ljudskih prava i društvene pravednosti u strukovnim aktima i radu strukovnih udruženja
- Poštivanje ljudskih prava i sloboda u psihologijskim istraživanjima i u psihološkoj praksi
- Javno komuniciranje i primjena psihologijskih spoznaja o (ne)poštivanju ljudskih prava i načela pravednosti
- Socijalne reprezentacije, znanja i stavovi o temeljnim ljudskim pravima i slobodama
- Posljedice kršenja ljudskih prava na psihološku, socijalnu i zdravstvenu dobrobit pojedinaca i skupina
- Vjerovanja o pravednosti, osjetljivost na nepravdu i suočavanje s iskustvima nepravde
- Relativna deprivacija, deprivilegiranost i mentalno zdravlje
- Promocija i zaštita ljudskih prava i pravednosti u odgoju i obrazovanju
- Promocija i zaštita ljudskih prava i pravednosti na tržištu rada i u organizacijama
- Promocija i zaštita ljudskih prava i pravednosti u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi
- Promocija i zaštita ljudskih prava i pravednosti u kliničkoj i psihoterapijskoj praksi
- Promocija i zaštita ljudskih prava i pravednosti u penološkom sustavu
- Ljudska prava i slobode u digitalnom okružju
- Ostvarivanje razvojnih, zaštitnih i participativnih prava djeteta
- Ostvarivanje inkluzije / ravnopravnosti djece s teškoćama u razvoju
- Pravosuđe prilagođeno djetetu
- Ostvarivanje inkluzije / ravnopravnosti osoba s invaliditetom
- Ostvarivanje inkluzije / ravnopravnosti pripadnika manjinskih i marginaliziranih skupina
- Pravednost i održivi razvoj
- Međugeneracijska pravednost i solidarnost
- Psihološki aspekti siromaštva, nezaposlenosti, prekarnog rada
- Pravednost u interpersonalnim i unutargrupnim odnosima (partnerske veze, obitelj, radno okruženje, vršnjačke grupe...)
- Organizacijska pravednost i organizacijski ishodi
- Rodna ravnopravnost u društvu, obitelji, obrazovanju, na tržištu rada itd.
- Prava LGBT osoba
- Seksualna i reproduktivna prava
- Prava pacijenata
- Destigmatizacija problema u području mentalnog zdravlja i drugih stigmatizirajućih stanja i dijagnoza
- Pravednost, moralnost, prosocijalnost
- Ljudska prava i slobode u međugrupnom kontekstu: moralno distanciranje, infrahumaniziranje, dehumaniziranje „drugih“
- Psihološki aspekti kažnjavanja i opraštanja
- Reduciranje diskriminacije, netolerancije i nasilja: iskustva dobre prakse, loše prakse i pasivnosti
- Promicanje svijesti o ljudskim pravima, osobnoj odgovornosti i samozastupanju
- Razvoj i validacija psihologijskih instrumenata namijenjenih ispitivanju znanja i stavova o (specifičnim) ljudskim pravima, vjerovanja o pravednosti, osjetljivosti na nepravdu i drugih relevantnih konstrukata
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Zadar | Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru | Agencija za odgoj i obrazovanje
Koncept & izrada Otvoreni Kod 2017 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo