Menu
Loading…

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
8. - 11. 11. 2017, Falkensteiner Resort Borik, Zadar

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
8. - 11. 11. 2017, Falkensteiner Resort Borik, Zadar

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
8. - 11. 11. 2017, Falkensteiner Resort Borik, Zadar

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti
8. - 11. 11. 2017, Falkensteiner Resort Borik, Zadar

fotografije - Dino Stanin
A+ A A-

Opće upute za prijavu aktivnosti na 25. GKHP

Programski odbor poziva Vas da svoje aktivnosti na 25. GKHP „Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti“ prijavite do 20. kolovoza 2017. Prijave se zaprimaju isključivo putem online obrasca za prijavu na stranici skupa. Prijave zaprimljene drugim putem ili nakon roka za prijavu, kao i prijave koje nisu izrađene u skladu s ovim uputama neće biti razmatrane.
  • Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju prijave sudionici će dobiti do 1.10.2017. Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka. Programski odbor planira i objavu zbornika recenziranih izlaganja, o čemu će aktivni sudionici biti pravovremeno obaviješteni.
 
Program 25. GKHP obuhvatit će prvenstveno izvorna znanstvena i stručna priopćenja te druge aktivnosti (npr. okrugle stolove, radionice itd.) koji pridonose rasvjetljavanju i razumijevanju uloge i doprinosa psihologije i psihologa promoviranju i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti. To ne isključuje mogućnost prijave aktivnosti koje su izvan okvira središnje teme i bave se drugim temama koje su također važne za psihologiju.
  • Neovisno o temi prijavljene aktivnosti, od sudionika se očekuje da u pripremi i prezentiranju svojih aktivnosti kao i u raspravama tijekom skupa poštuju ljudska prava, uključujući njihova temeljna načela kao i načela pravednosti. Neki temeljni dokumenti, koji čine platformu za razmatranje relevantnih pitanja, problema i izazova s kojima se suočavaju psihologija i srodne struke, mogu se naći na sljedećim poveznicama:
 
25. GKHP je znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Sažetke koji jezično odstupaju od standarda odabranoga jezika Programski odbor neće razmatrati.

Na 25. GKHP jedan autor može prijaviti najviše tri aktivnosti i samo na jednoj biti jedini ili prvi autor (navedeno vrijedi za usmena izlaganja dok za ostale aktivnosti nema ograničenja). Pri prijavljivanju aktivnosti u online obrascu mora se naznačiti oblik sudjelovanja. Pojedini oblici sudjelovanja detaljnije su opisani u nastavku ovih uputa, uključujući naputke za pripremu sažetka. Neovisno o odabranom obliku sudjelovanja, autori trebaju voditi računa i o sljedećem:
  • Autori su odgovorni za točnost svih navoda u prijavljenom sažetku. Korekcije nakon prijave sažetka neće biti moguće.
  • Pri prijavljivanju sažetka empirijskog rada treba voditi računa da istraživanje koje se referira mora biti u cijelosti završeno te da isti rezultati nisu drugdje prezentirani niti objavljeni. Ako postupak prikupljanja podataka ili njihove analize nije dovršen, kao i u slučaju da su isti rezultati već prezentirani drugdje, Programski odbor prijavu neće razmatrati.
  • U slučaju spriječenosti sudjelovanja na skupu, od autora čija je aktivnost prihvaćena i uključena u program očekuje se da o tome na vrijeme obavijesti Programski odbor. Ako se radi o osobi koja je u prijavi navedena kao autor koji prezentira koautorski rad, Programski odbor treba biti obaviješten o tome tko će od prijavljenih koautora prezentirati rad. Druge zamjene izlagača i naknadne izmjene prijavljenih aktivnosti nisu moguće.
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Zadar | Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru | Agencija za odgoj i obrazovanje
Koncept & izrada Otvoreni Kod 2017 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo